เมื่อได้ยินคำว่า จป. เชื่อว่าหลายๆ คนในที่นี้ คงรู้จักหรือคุ้นเคย จป. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน โดยเป็นบุคลากรทางด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด จริงๆ แล้ว จป. มีด้วยกันหลายระดับ ตามกฎกระทรวงที่กำหนดมาตรฐานฯ พ.ศ. 2549 วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ จป. กันให้มากขึ้น ไปดูกันว่า จป. มีกี่ระดับ รวมถึงการอบรม จป บริหารด้วย

จป. มีกี่ระดับ

 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป. ระดับหัวหน้างาน)
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (จป. ระดับบริหาร)
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค (จป. เทคนิค)
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง (จป. เทคนิคขั้นสูง)
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป. วิชาชีพ)

เมื่อได้รู้แล้วว่า จป. มีกี่ระดับ แต่เราจะขอพูดถึงเฉพาะ จป. บริหาร และการอบรม จป. บริหาร โดย จป. บริหารนั้น มาจากการที่นายจ้างแต่งตั้งลูกจ้างระดับบริหารคนที่มีคุณสมบัติเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 • เคยเป็นหรือเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารตามประกาศของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่องความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง (ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2540)
 • ผ่านการฝึกอบรม จป. บริหารตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกำหนด

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (จป. บริหาร) ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานฯ พ.ศ. 2549 กำหนดให้กิจการที่ต้องมี จป. บริหาร รวมถึง จป. หัวหน้างาน ได้แก่

 • กิจการเหมืองแร่ ปิโตรเคมี โรงงาน คลังสินค้า ก่อสร้าง ซ่อมบำรุง ขนส่งสิ่งของ ขนส่งคน สถานีน้ำมัน ที่มีลูกจ้าง 2 คนขึ้นไป
 • กิจการโรงแรม สถานพยาบาล ห้างสรรพสินค้า สถาบันทางการเงิน สถานบันเทิง การกีฬา LAB กายภาพ LAB เคมีชีวภาพ สถานที่สนับสนุน 1-12 กิจการอื่นๆ ตามประกาศ ที่มีลูกจ้าง 20 คนขึ้นไป

การอบรม จป บริหาร ในหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร มีระยะเวลาในการฝึกอบรม 12 ชั่วโมง ประกอบไปหมวดหมู่ ดังนี้

 • หมวดหมู่ที่ 1 การจัดการความปลอดภัยในการทำงาน
 • หมวดหมู่ที่ 2 กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน
 • หมวดหมู่ที่ 3 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ผู้เข้ารับการอบรม จป บริหาร ต้องเข้ารับการอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตร และผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด อย่างไรก็ตาม หากไม่มีการแต่งตั้ง จป. บริหาร จะถือว่ามีความผิดตาม พรบ. ความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554 ความผิดตามมาตรา 56 นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 13 มาตรา 16 หรือ มาตรา 32 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือ ปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

ปัจจุบันมีการทำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการอบรม อย่างเช่น แอพพลิเคชั่น ZOOM เพื่อให้สามารถเข้ารับการอบรม จป บริหาร หรือ จป. ระดับอื่นๆ ได้ ผ่านช่องทางออนไลน์ สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ารับการอบรม ต้องมองหาสถาบันที่เชื่อถือได้ มีใบอนุญาตให้จัดการอบรมจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และถ้าหากคุณสนใจ หรือ ต้องการติดตามข่าวสารดีๆ เราขอแนะนำ Jorpor.com

Jorpor.com สังคม จป. ดีๆ บนโลกออนไลน์ มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมาย ทุกการจัดอบรม จป บริหาร หรือ จป. ระดับอื่นๆ คุณสามารถรู้ได้ก่อนใคร มีทั้งการจัดอบรมฟรี และ ส่วนลดค่าลงทะเบียน อย่าพลาดทุกการติดตามข่าวสารดีๆ ในด้านความปลอดภัย นอกจากนั้นก็ยังมีห้องสนทนาปัญหา สอบถามปัญหาต่างๆ มีผู้รู้คอยตอบข้อสงสัย ร่วมกันแบ่งปันความรู้ แชร์ประสบการณ์สำหรับ จป. ได้ ที่สำคัญเลยคือมีห้องประกาศหางานและประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง จป. ด้วย เรียกได้ว่าเป็นเว็บบอร์ดที่มีประโยชน์มากๆ เลย