รางสายไฟนั้นมีวคามสำคัญต่อระบบไฟอย่างมากเนื่องจากระบบไฟนั้นจะมีการเดินสายไฟให้เป็นระเบียบเรียบร้อยดังนั้นในการเดินสายไฟนั้นจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะจัดสายไฟ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ดังนั้นการเลือกใช้รางสายไฟนั้นมีความสำคัญมากด้วยเช่นกัน ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ การเลือกใช้รางสายไฟ กันดีกว่านะครับ ว่าเราจะเลือกใช้รางสายไฟอย่างไรได้บ้าง  

ขนาดของพื้นที่การเดินสายไฟ  

อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของว “ขนาดของพื้นที่การเดินสายไฟ” นั้นสำคัญอย่างมากนะครับ เพราะว่าในการเดินสายไฟนั้นการที่เรานั้นรู้พื้นที่ ที่แน่นอนนั้นสำคัญอย่างมากนะครับ  เพราะว่าในการเดินสายไฟนั้นหน้างานพื้นที่จริงไม่ใช่ทางตรงอย่างเดียว แต่ยังมีในเรื่องของ ทางโค้งต่าง ๆ ที่จะต้องเดินสายไฟอีกด้วยดังนั้นการดูหน้างานพื้นที่จริง และ ขนาดของพื้นที่ของการเดินสายไฟนั้นมีความสำคัญอย่างมากนะครับ  

คุณภาพของรางสายไฟ  

คุณภาพของรายสายไฟเองก็เป็นหนึ่งในสิ่งจำเป็นด้วยเช่นกันเพราะว่ามีหลากหลายรางสายไฟอย่างมากที่เรานั้นใช้ในการเดินสายไฟ ดังนั้นในการเดินสายไฟนั้นคุณภาพของรางสายไฟเองก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับ ให้เรานั้นเลือกรางสายไฟที่มีคุณภาพที่ดี มีมาตรฐาน ผ่านมาตรฐานการผลิต เพื่อทำให้ มาตรฐานของการเดินสายไฟ นั้นมีความสำคัญนะครับ ดังนั้นก่อนที่เราจะเลือกรางสายไฟนั้นเราควรเลือกรางเดินสายไฟที่ดี และ มีมาตรฐานผ่านการผลิตผ่าน มอก. ด้วยนะครับ เพื่อป้องกันการรั่วไหล ของกระแสไฟนะครับ 

รางสายแบบไหนที่เราต้องใช้ 

อีกหนึ่งเรื่องที่เราจะต้องคำนึงถึงนั้นคือในเรื่องของ “รางสายไฟเองก็สำคัญ” ไม่แพ้กันนะครับเพราะว่ารางสายไฟนั้นมีหลากหลายอย่างมากในการใช้งานยกตัวอย่างเช่นรางแลดเดอร์ หรือรางสายไฟอื่น ๆ นั้นเราควรจะรู้ก่อนนะครับว่าเร่านั้นควรใช้รางสายไฟ แบบไหน ในการเดินสายไฟนะครับ 

สภาพอากาศในการเดินสายไฟ  

อีกเรื่องนั้นคือในเรื่องของ สภาพาอากาศ และ สิ่งแวดล้อมนั้นสำคัญอย่างมากนะครับเพราะว่าสภาสภาพอากาศนั้นถ้าหากว่าไม่ปกติ หรือ อยู่ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะแก่การเดินสายไฟ อย่างเช่นอยู่ใกล้ริมทะเละ หรือ พื้นที่ร้อนเกินหรือไม่นั้นมีความสำคัญอย่างมากนะครับ เพราะว่าอาจจะทำให้รางเดินสายไฟนั้นมีปัญหาได้ ดังนั้นในการเดินสายไฟนั้นเราควรจะลองมองก่อนนะครับว่ามีความพร้อมในรอบด้านหรือไม่  เพราะว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้มาตรฐานการเดินสายไฟนั้นดีขึ้นอย่างมากนะครับ ดังนั้นสภาพาอากาศรอบข้างเองก็สำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน  

ดังนั้นในการเดินสายไฟนั้นมีความสำคัญอย่างมากนะครับ และ ความหลากหลายอย่างมากด้วยเช่นกัน ดังนั้นสำหรับการเดินสายไฟนั้นเราไม่ควรมองข้ามเด็ดนะครับเพราะว่าจะช่วยให้การเดินสายไฟของเรานั้นมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น และทำให้เรานั้นมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยในการเดินสายไฟต่าง ๆ ได้มากขึ้นนะครับ เพราว่าจะทำให้เรานั้นเดินสานไฟได้อย่างมีมาตรฐานอย่างมากขึ้นนะครับผม