รวมข้อดีของปูนผสมเสร็จ

ปูนผสมเสร็จหรือคอนกรีต คือ วัสดุก่อสร้างที่มีส่วนผสมของ ปูนซีเมนต์ หิน ทราย น้ำ และน้ำยาผสมคอนกรีต เมื่อนำวัสดุเหล่านี้มาผสมให้เข้าดัน จะมีสถานะเป็นของเหลว แต่จะอยู่สถานะของเหลวในระยะเวลาประมาณ 1-3 ชั่วโมง ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับส่วนผสมของคอนกรีตผสมเสร็จ แต่ทั้งนี้โดยส่วนใหญ่แล้วปูนผสมเสร็จนี้จะถูกผสมโดยโรงงานเป็นหลัก […]