การตรวจสุขภาพทั่วไปนั้นเขาทำอะไรบ้างนะ

การตรวจสุขภาพทั่วไปในปัจจุบันนั้นยังคงสามารถทำได้ ถึงแม้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อยู่ก็ตาม โรงบาลทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนยังคงเปิดให้บริการตรวจสุขภาพให้กับคนไข้อย่างปกติ ไม่ได้มีการปิดแต่อย่างใด โดยเงื่อนไขของแต่ละโรงพยาบาลในการให้ผู้ที่ต้องการตรวจสุขภาพนั้นยังคงมีความแตกต่างกัน แต่ที่เหมือนกันก็คือวิธีการตรวจสุขภาพนั้นที่แต่ละโรงพยาบาลจะต้องมีมาตรฐานการตรวจที่เหมือนกันและต้องให้ข้อมูลอย่างสุจริตไม่มีการบิดเบือนต่อคนไข้เด็ดขาด   การตรวจสุขภาพนั้นสามารถตรวจอะไรได้บ้าง?   การตรวจสุขภาพนั้นคือการที่นำพาร่างกายของเรานั้นไปให้คุณหมอได้ทำการวินิจฉัยถึงความผิดปกติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในร่างกาย ไม่จำเป็นว่าผู้ที่เข้ารับการตรวจนั้นจะต้องป่วย แต่สามารถตรวจได้กับคนทุกคนไม่มีการแบ่งแยกประเภทในการเข้ารับการตรวจสุขภาพทั่วไป โดยการตรวจสุขภาพทั่วไปนั้นขั้นพื้นฐานที่โรงพยาบาลจะตรวจได้นั้นจะมีอยู่ 13 […]