ปูนผสมเสร็จหรือคอนกรีต คือ วัสดุก่อสร้างที่มีส่วนผสมของ ปูนซีเมนต์ หิน ทราย น้ำ และน้ำยาผสมคอนกรีต เมื่อนำวัสดุเหล่านี้มาผสมให้เข้าดัน จะมีสถานะเป็นของเหลว แต่จะอยู่สถานะของเหลวในระยะเวลาประมาณ 1-3 ชั่วโมง ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับส่วนผสมของคอนกรีตผสมเสร็จ แต่ทั้งนี้โดยส่วนใหญ่แล้วปูนผสมเสร็จนี้จะถูกผสมโดยโรงงานเป็นหลัก ซึ่งข้อดีของปูนผสมเสร็จก็มีมากมายที่ทำให้ผู้รับเหมาหรือในวงการก่อสร้างเลือกใช้ปูนผสมเสร็จกัน 

7 เหตุผลที่ผู้รับเหมาเลือกใช้ปูนผสมเสร็จ

  1. ปูนผสมเสร็จมีคุณภาพ

เนื่องจากปูนผสมเสร็จมีคุณภาพตามตามมาตรฐานงานก่อสร้าง เนื่องจากกระบวกการผลิตของปูนผสมเสร็จจะมีการวัดปริมาณอย่างละเอียด ของที่นำมาผสมจะต้องเป็นวัสดุที่ตรงตามมาตราฐานที่กำหนดไว้ 

  1. วัสดุที่นำมาผสมมีความแม่นยำ

ถ้าใช้ปูนทั่วไปที่ไม่ใช่ปูนผสมเสร็จ วัสดุที่ใช้มาผสมจะไม่มีความแม่นยำ สัดส่วนที่ใช้เองก็ไม่ตรงตามปริมาตรที่แม่นยำ แต่ถ้าเลือปูนผสมเสร็จจะใช้เครื่องชั่งและเครื่องตวงในสัดส่วนที่ได้มาตรฐาน ซึ่งทำให้ผลลัพธ์ของปูนผสมเสร็จมีความสมบูรณ์

  1. ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย

เนื่องจากเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเทคโนโลยีนี้ก็ส่งผลต่อมาถึงปูนผสมเสร็จด้วยเช่นกัน ซึ่งหลายโรงงานที่ผลิตปูนปสมเสร็จใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ทำให้การผลิตเป็นไปอย่างง่ายดาย และรวดเร็ว ช่วยลดระยะเวลาการผสมคอนกรีต และช่วยลดจำนวนแรงงานที่ใช้ในการผสมและเทคอนกรีตด้วย

  1. ประหยัดพื้นที่ก่อสร้าง

พอใช้ปูนผสมเสร็จจะช่วยประหยัดพื้นที่ก่อสร้าง เพราะไม่ต้องเก็บ กองหิน กองทรายและพื้นที่ผสมคอนกรีต ให้เปลืองพื้นที่ก่อสร้างและยังสะดวกสบายกับงานที่ต้องย้ายหน่วยก่อสร้างอยู่ตลอดเวลา อย่างเช่นงานถนน งานคลองส่งน้ำ เป็นต้น 

  1.  สั่งปูนผสมเสร็จเท่าที่ใช้ก็พอ

เนื่องจากงานก่อสร้างประเภทที่ไม่ใช้คอนกรีตผสมเสร็จเยอะ ก็จะต้องสั่งเท่าที่จำเป็นเข้ามาใช้ สั่งปูนผสมเสร็จเท่าที่ต้องการใช้จากหน่วยผลิตได้ หรือบางงานก่อสร้างอาจต้องการใช้คอนกรีตในระยะเวลาที่ห่างกัน จึงไม่จำเป็นต้องสั่งซื้อวัสดุมาเก็บเอาไว้ให้สูญเสียประสิทธิภาพ 

  1. ยืดเวลาการก่อตัวคอนกรีต

สามารถยืดระยะเวลาการก่อตัวของคอนกรีตได้  จึงไม่ต้องเสียคอนกรีตที่ใช้เทไม่ทัน และยังสามารถทำงานได้อย่างละเอียด โดยไม่ต้องเร่งเวลาให้ทันระยะการก่อตัวของคอนกรีตอีกด้วย

  1. ปูนผสมเสร็จคุ้มค่า

ถึงแม้ราคาปูนผสมเสร็จจะแพงกว่าการผสมเอง แต่เมื่อเทียบกับคุณภาพถือว่าคุ้มกว่า เพราะนอกจากจะช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ สามารถประหยัดเวลาในการก่อสร้างได้เป็นอย่างดี