การตรวจสุขภาพทั่วไปในปัจจุบันนั้นยังคงสามารถทำได้ ถึงแม้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อยู่ก็ตาม โรงบาลทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนยังคงเปิดให้บริการตรวจสุขภาพให้กับคนไข้อย่างปกติ ไม่ได้มีการปิดแต่อย่างใด โดยเงื่อนไขของแต่ละโรงพยาบาลในการให้ผู้ที่ต้องการตรวจสุขภาพนั้นยังคงมีความแตกต่างกัน แต่ที่เหมือนกันก็คือวิธีการตรวจสุขภาพนั้นที่แต่ละโรงพยาบาลจะต้องมีมาตรฐานการตรวจที่เหมือนกันและต้องให้ข้อมูลอย่างสุจริตไม่มีการบิดเบือนต่อคนไข้เด็ดขาด  

การตรวจสุขภาพนั้นสามารถตรวจอะไรได้บ้าง?  

การตรวจสุขภาพนั้นคือการที่นำพาร่างกายของเรานั้นไปให้คุณหมอได้ทำการวินิจฉัยถึงความผิดปกติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในร่างกาย ไม่จำเป็นว่าผู้ที่เข้ารับการตรวจนั้นจะต้องป่วย แต่สามารถตรวจได้กับคนทุกคนไม่มีการแบ่งแยกประเภทในการเข้ารับการตรวจสุขภาพทั่วไป โดยการตรวจสุขภาพทั่วไปนั้นขั้นพื้นฐานที่โรงพยาบาลจะตรวจได้นั้นจะมีอยู่ 13 ประเภทการตรวจด้วยกัน ได้แก่ 

การตรวจสุขภาพจากการพูดคุยของแพทย์ 

ไม่ว่าจะเป็นการซักถามประวัติของอาการต่าง ๆ ในช่วงที่ผ่านมาหรือถามถึงโรคประจำตัวและอาการแพ้ยาต่าง ๆ เพื่อนำข้อมูลไปวินิจฉัยต่อไป 

  1. การวัดความดันโลหิต 

ความดันโลหิตเป็นตัวชี้วัดการทำงานของหัวใจว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือไม่ โดยคนทั่วไปค่าความดันโลหิตจะอยู่ที่ 120/80 mmHg โดยตัวเลข 120 ด้านหน้าจะเป็นความดันของเลือดในขณะที่หัวใจทำการบีบตัว ส่วนตัวเลข 80 ด้านหลังจะเป็นความดันเลือดในขณะหัวใจคลายตัว  

  1. การวัดค่าดัชนีมวลกายหรือ BMI 

ค่าดัชนีมวลกายนี้จะเป็นตัววิเคราะห์ถึงหุ่นว่าสัมพันธ์กันกับน้ำหนักหรือส่วนสูงหรือไม่ สามารถคำนวณได้จากการนำน้ำหนักในหน่วยกิโลกรัมมาหารด้วยส่วนสูงในหน่วยเมตรสองครั้ง เช่น นายเอ มีน้ำหนัก 80 กิโลกรัม ส่วนสูง 160 เซนติเมตร ค่า BMI ที่ได้คือ 80/1.6/1.6 หรือเท่ากับ 31.25 ถือว่าอยู่ในภาวะอ้วนมาก (นำตัวเลข BMI ไปเทียบกับตาราง) 

  1. การตรวจสุขภาพของฟัน 

หินปูน คราบแบคทีเรีย โรคที่เกี่ยวกับความเสี่ยงของรากฟัน เป็นต้น 

  1. การตรวจวัดสายตา 

วัดการเปลี่ยนแปลงของค่าสายตาก่อนและหลัง เพื่อการรักษาดวงตาให้มีความคมชัดด้วยแว่นหรืออาจจะจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดในกรณีพบปัญหาเรื่องโรคทางสายตา เช่น ต้อกระจก ต้อหิน เป็นต้น 

  1. การตรวจเลือด 

เลือดนี้สามารถบอกอะไรได้อย่างมากมายหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด, ค่าระดับน้ำตาลในเลือด, ค่าระดับไขมันในเลือด, ค่าระดับของกรดยูริคในเลือด เป็นต้น 

  1. การตรวจสุขภาพการทำงานของตับ ไต และปอด  

โดยการ X-Ray เพื่อวิเคราะห์ความผิดปกติของอวัยวะภายใน 

โดยการตรวจสุขภาพทั่วไปทั้ง 13 ประเภทการตรวจนี้ไม่ได้รับการตรวจพร้อมกันทั้งหมด บางที่ก็ตรวจแค่บางอย่างเท่านั้น ไม่สามารถตรวจพร้อมกันได้ภายใน 1 วัน ดังนั้นผู้ที่เข้ามารับการตรวจอย่างพึ่งโวยวายใส่คุณหมอหรือคุณพยาบาลกันก่อน เมื่อรู้แล้วก็ต้องเตรียมตัวและหมั่นดูแลสุขภาพของร่างกายนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าเป็นอย่างยิ่ง